Woonhuis / opstal verzekering

Verzeker uw woning tegen de gevaren van brand, ontploffing, bliksem, storm, lekkage, breuk van leidingen, inbraak,en vandalisme. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Als grondslag voor de verzekering geldt de herbouwwaarde van uw woning. Deze waarde geeft het bedrag weer dat nodig is om uw woning te herbouwen na een eventuele schade. Daarom is het van belang dat het verzekerde bedrag van uw woning voor de juiste waarde is verzekerd, maak daarom gebruik van de herbouwwaarde-meter ; u heeft dan ook direct garantie tegen onderverzekering.
Voor de vaststelling van de herbouwwaarde telt de waarde van de grond niet mee.
U kunt het risico van glasbreuk tegen een geringe premie meeverzekeren.
Er geldt geen eigen risico , behalve in het geval van stormschade: 2 %o van het verzekerde bedrag met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,- per gebeurtenis.

Kies rechts in het menu voor de Woonhuisverzekering / inboedelverzekering van Klaverblad of het Woon- en vrijeTijdpakket van AEGON en bereken uw premie of sluit online direct een verzekering af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VisiteKaartje