Flex minder Flex en vast minder vast:sluit daarom

Een Rechtsbijstandverzekering, die u hulp bij ontslag biedt of u bijstaat bij de uitvoering uw arbeidscontract.
Dankzij de wet Werk en Zekerheid (Wwz) is Flex minder flex en Vast dienstverband minder vast. Vele spreken al van een fiasco in het door minister Asscher gelanceerde stokpaardje ; andere spreken van een succes. Feit is wel dat nu de wet 1 jaar van kracht is(1 juli 2015) ; er veel misverstanden komen bovendrijven en heeft de Wwz nadelige (onbedoelde) bijwerkingen.
De wet en regelgeving wordt steeds ingewikkelder ; sluit daarom een goede rechtsbijstandsverzekering; Zeker nu !

VisiteKaartje