Sorry dat ik in 2015 buiten beeld was....

...Dat had alles te maken met de verplichte 3-jaarlijkse examens die het ministerie van Financien en de AFM onze beroepsgroep heeft opgedrongen. Voor 1 januari 2016 moest ik 5 examens behaald hebben, zoniet dan zou de AFM mijn vergunning / licentie voor het kantoor intrekken met alle gevolgen van dien. Gelukkig kan ik u meedelen dat ik dankzij zware inspanningen en veel studie-uren, naast het voeren van mijn kantoor, de vereiste diploma's heb behaald en komt er voorlopig qua studie weer even rust tot 2018, en ben ik er weer voor u!

VisiteKaartje