Inboedelverzekering

Verzeker uw kostbare inboedel tegen de gevaren van brand, schroeien, storm, inbraak , diefstal, waterschade enzovoorts. Maak voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag gebruik van de inboedelwaardemeter, zo bent u niet onderverzekerd en betaalt u niet teveel premie. Onderverzekering kan namelijk tot teleurstellingen leiden bij een schade. Stel dat u maar voor de helft van de werkelijk waarde bent verzekerd, dan ontvangt u ook maar de helft van de door u geleden schade.  Bent u huurder van een woning, vergeet dan niet de zaken die u voor uw eigen rekening in de woning heeft aangebracht ter verbetering, als huurdersbelang op de polis te laten opnemen.  Denk hierbij aan een keuken, badkamer , tegelvloer, aanbouw van een serre, het plaatsen van een tuinhuisje, schuur of garage.
U kunt een premiekorting krijgen indien uw woning is beveiligd overeenkomstig het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze korting bedraagt thans 10 %  
Er is geen eigen risico bij schades.

Kies rechts in het menu voor de Woonhuisverzekering / inboedelverzekering van Klaverblad of het Woon- en vrijeTijdpakket van AEGON en bereken uw premie of sluit online direct een verzekering af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VisiteKaartje